Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Πληροφορίες για την Ανακύκλωση -μια τόσο σημαντική ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος- μπορούμε να βρούμε σε τουλάχιστον δύο sites:

1.  Στο site του ΣΚΑΙ (http://www.skai.gr/), ο οποίος έχει ξεκινήσει μια ενδιαφέρουσα εκστρατεία για ενημέρωση σε θέματα Ανακύκλωσης.  Το link βρίσκεται στην ενότητα Περιβάλλον
http://www.skai.gr/articles/news/environment/
και πιο συγκεκριμένα
http://www.skai.gr/articles/news/folder/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%94%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BD%CF%8C%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1/

2.  Στο site της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης:
http://www.ecorec.gr/

Ενημερωμένοι σωστά, συμμετέχουμε ενεργά!