Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

Προσπαθώντας να προωθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μήνυμα των Monachus monachus, κάνοντάς το να ακουστεί δυνατά σε όλη την Ελλάδα, η Mom διαθέτει κάθε χρόνο μια μεγάλη γκάμα από αναμνηστικά είδη τα οποία μπορείτε να βρείτε στην εξής διεύθυνση:
http://www.mom.gr/displayITM1.asp?ITMID=94