Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009


Η Πυξίδα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες ζητά εθελοντές για να καλύψει τις ανάγκες για μαθήματα ελληνικών, αγγλικών και ενισχυτικής διδασκαλίας.

Tηλέφωνο : 2103814710
E-mail : pyxidaesp@gmail.com
Web Site : http://www.gcr.gr