Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008


Η LeasePlan στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα ChildPlan μέσα από το οποίο έχει αναλάβει την δέσμευση να παρέχει υποστήριξη σε μη προνομιούχα παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Την φετινή χρονιά και με σκοπό να υποστηριχτεί το πρόγραμμα αυτό μια ομάδα εργαζομένων στην LeasePlan ανέλαβε την πρωτοβουλία να «ανεβάσει» μια θεατρική παράσταση.

Στις 13 & 14 Οκτωβρίου σας προσκαλούμε στο μικρό Παλλάς για να στηρίξετε και να εμψυχώσετε με τη παρουσία σας τη προσπάθεια και το σκοπό μας. Τα έσοδα θα διατεθούν, μέσω του προγράμματος ChildPlan, στο κέντρο παιδικής μέριμνας CWCN στο Kathmandurou του Nepal καθώς και στην ελληνική οργάνωση «Tο Χαμόγελο του Παιδιού».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.leaseplan.gr

*H Πρόσκληση προωθήθηκε από την συνάδελφο Ιόλη Δημοπούλου