Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

Ζητούνται εθελοντές για την υποστήριξή του «Κέντρου Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας» που λειτουργεί στην Αθήνα. Το Κέντρο καταβάλει προσπάθειες για την σχολική ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων παιδιών και παρέχει υποστήριξη σε κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά (παιδιά των δρόμων), παιδιά που ανήκουν σε φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές μειονότητες, καθώς και σε παιδιά που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά, οικογενειακά προβλήματα, ρατσισμού και περιθωριοποίησης.

Το Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας βρίσκεται στον Κολωνό, Αρίστωνος 6-8 και Πιερίας 5 (στο ύψος της Κωνσταντινουπόλεως 165). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 5239402 (ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 18:00) ή με e-mail στο socedact@otenet.gr.