Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008


Η Χρυσαλλίς - Κοντά στην Aναπηρία είναι μία αστική, μη κερδοσκοπική και εθελοντική εταιρία με έδρα στην Αθήνα, που εργάζεται για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων. Η Χρυσαλλίς - Κοντά στην Aναπηρία εργάζεται ενάντια στην διάκριση και τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι σε όλους τους κοινωνικούς τομείς, στοχεύοντας στην κοινωνικοοικονομική και εκπαιδευτική τους ενσωμάτωση, προσφέροντας ευκαιρίες για δια βίου μάθηση, υποστήριξη και γνώση σε νέες τεχνολογίες.

Η Χρυσαλλίς προσκαλεί εθελοντές να βοηθήσουν στο έργο και στις καθημερινές δραστηριότητές της, Οι εθελοντές θα συμμετέχουν ενεργά στις υπηρεσίες της Χρυσαλλίς, όπως υλοποίηση προγραμμάτων για ΑμεΑ, συμβουλευτική υποστήριξη, δημιουργία εκδηλώσεων, υλοποίηση προσβάσιμων υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι εθελοντές θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες σε θέματα εκδηλώσεων και παροχή υπηρεσιών για ΑμεΑ, να μοιραστούν εμπειρίες και να κερδίσουν ευκαιρίες για να γνωρίσουν και να αλληλεπιδράσουν με άλλα άτομα που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, γνώσεις για τα ΑΜΕΑ και τους ηλικιωμένους.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Χρυσαλλίς – Κοντά στην Αναπηρία: Βερανζέρου 34, Τ.Κ. 10432 Αθήνα Τηλ (0030) 210 52 30 444 Φαξ (0030) 210 52 30 447 Web: http://www.chrysallis.eu e-mail: info@chrysallis.eu