Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008

23/5/2008

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας ζητά εθελοντή για τη μετάφραση ενημερωτικών εντύπων από αγγλικά σε ελληνικά και εθελοντή για τη συγγραφή ενός αφιερώματος για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα καθώς και για την ιστορία του Δικτύου από το 1990 έως σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 210-3314730 Δευτέρα – Παρασκευή 9:30 – 17:00 e-mail: eapngr@otenet.gr